binary-2627-3146
Od 1 stycznia 2022 r. kominki i piece wprowadzane do obrotu
lub użytkowania będą musiały spełniać wymogi Ekoprojektu:
• sezonowa efektywność energetyczna ≥ 65%
• emisja cząstek stałych (PM) ≤ 40 mg/m³ przy 13 % O₂
• emisja organicznych związków gazowych (OGC) ≤ 120 mg/m³
przy 13 % O₂
• emisja tlenku węgla (CO) ≤ 1 500 mg/m³ przy 13 % O₂
• emisje tlenków azotu (NOx) ≤ 200 mg/m³ przy 13 % O₂
Jøtul Group od wielu lat posiada w ofercie produkty spełniające wymogi
Ekoprojektu. Ich lista została sporządzona w oparciu o przeprowadzone
przez producentów badania w certyfikowanych laboratoriach w Danii,
Niemczech i Norwegii.

ZANIM KUPISZ
NOWY KOMINEK
Gdzie będzie zamontowany kominek? Jaki ma mieć
kształt, formę, wielkość? Pomożemy Ci dokonać właściwego wyboru. Jak ważna jest wentylacja? Kominek wymaga dobrego dopływu powietrza, aby uniknąć
wydostawania się dymu do pomieszczenia i zapewnić optymalne
spalanie. Powietrze z zewnątrz dostarczane jest poprzez nawietrzniki
w ścianach, oddzielne kanały powietrza zewnętrznego lub, jeśli to
możliwe, przez bezpośrednie podłączenie do kominka. Nawiewniki
w ramach okien są w większości przypadków niewystarczające. Zamknięte spalanie
Dzisiejsze wymogi dotyczące szczelności nowych domów
i „zrównoważonej” wentylacji sprawiają, że dla prawidłowego spalania
należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego bezpośrednio
do kominka. Paleniska posiadające system zamkniętego spalania
pobierają powietrze do rozpalania i do spalania oddzielnym przewodem
bezpośrednio z zewnątrz budynku, poprzez ścianę zewnętrzną lub
przez podłogę. W ofercie firmy Jøtul jest również stalowy komin
modułowy „Kombi”, umożliwiający pobór powietrza kanałem
biegnącym równolegle do kanału dymowego komina. Kiedy kominek
jest podłączony do dopływu powietrza zewnętrznego, powietrze
do rozpalania i spalania pobierane jest z zewnątrz budynku, a nie
z pomieszczenia, w którym znajduje się palenisko.
Zamknięte spalanie zapewnia również ekonomiczną eksploatację,
ponieważ nie zużywa do tego celu podgrzanego powietrza
z pomieszczenia. Zaleca się, aby w nowych domach montować kominki z systemem zamkniętego spalania. Jakiego typu komin będzie używany? Podczas wyboru kominka warto znać wymiary kanału dymowego i wysokość komina. Jeśli przekrój jest za mały, wysokość
niewystarczająca lub zbyt wiele palenisk korzysta z jednego przewodu, często powoduje to słaby ciąg w kominie. Maksymalne obciążenie podłogi? Kominki firmy Jøtul zwykle nie wymagają wzmocnienia podłogi. Jednakże, jeśli wybrano ciężką obudowę, na przykład z naturalnego kamienia, konieczne może być wzmocnienie. Jakie jest zapotrzebowanie na energię?
Zapotrzebowanie na energię cieplną zależy od typu budynku, jego
izolacji termicznej i strefy klimatycznej. Dom posiadający typową
izolację, okna z podwójnymi szybami, zbudowany obecnie w środkowej
Polsce wymaga ok. 50 watów na metr kwadratowy. Przy obliczeniach
warto założyć trochę zapasu na okresy skrajnie zimnej pogody. Ogrzewana powierzchnia
Ogrzewana powierzchnia podawana jest orientacyjnie, ponieważ istotną
rolę odgrywają tutaj standardy budowlane i miejsce montażu paleniska.
Podajemy przybliżoną wartość w metrach kwadratowych, która
powinna ułatwić wybór kominka. Jest ona oparta na nominalnej mocy
pieca i wyliczona dla domu z typową izolacją oraz centralną lokalizacją
paleniska. To samo dotyczy wyboru drewna, intensywności palenia i technologii w jakiej wykonano budynek. Postępując zgodnie z zasadami dobrego palenia w domu, działamy ekonomicznie i ekologicznie. Do tego potrzebny jest jednak odpowiedni kominek. Spełniający kryteria dotyczące emisji spalin.

CZYSTA RADOĆ
PRZY PŁONĄCYM OGNIU
Jøtul produkuje piece i wkłady kominkowe na drewno
zgodnie z przepisami ochrony środowiska naturalnego.
Czyste ogrzewanie przy użyciu produktów neutralnych w zakresie CO₂
Produkty Jøtul należą do najczystszych produktów dostępnych na
rynku, zatem możesz rozpalić ogień i czuć się z tym dobrze. Drewno
jest odnawialnym zasobem, a spalanie go w piecu z technologią CB
jest tak efektywne, że nie przyczynia się do powstawania efektu
cieplarnianego. To dlatego, że wytwarzany podczas spalania CO₂ nie
przekracza ilości absorbowanej przez drzewo podczas wzrostu. Kominek
z technologią CB zapewnia również maksymalne wykorzystanie energii
zgromadzonej w drewnie i emituje minimalną ilość zanieczyszczeń. Jøtul
podczas produkcji zwraca uwagę zarówno na środowisko zewnętrzne
jak i surowce. Daje to gwarancję, że powłoki malarskie nie zawierają
toksycznych metali ciężkich, a sama produkcja podlega surowym przepisom dotyczącym emisji. Czysta radość przy płonącym ogniu Masz wszelkie powody do dobrego samopoczucia, kiedy relaksujesz
się przed kominkiem marki Jøtul. Naszym celem jest globalne
przodownictwo pod względem przyjaznych dla środowiska technologii.
A zatem, czyste spalanie to dla nas sprawa pierwszorzędnej wagi. Opłaca się być przyjaznym dla środowiska Kominki Jøtul z technologią czystego spalania CB potrzebują znacznie
mniej opału niż ”stare” kominki, aby wytworzyć tę samą ilość ciepła.
Przy prawidłowym użytkowaniu, oznacza to zazwyczaj dwukrotnie mniejsze zużycie drewna. Co oznacza czyste spalanie CB? Czyste spalanie CB (Clean Burn) oznacza, że kominek posiada
podwójny system spalania, który przekształca do 90% gazów i cząstek
w dymie w ciepło. Daje to minimalną emisję dymu, ponieważ kominek
wykorzystuje energię do zapewnienia ciepła zamiast dymu. Drewno
wykorzystane jest w sposób optymalny, a emisja zanieczyszczeń
utrzymana jest na skrajnie niskim poziomie.
Recykling żeliwa
Firma Jøtul jest mocno zaangażowana w badania i rozwój w celu
zapewnienia możliwie czystej produkcji. Kominki Jøtul produkowane
są w jednej z najczystszych i najnowocześniejszych odlewni na
świecie. Surowce są pozyskiwane z recyklingu żeliwa – kominki Jøtul
wykonywane są z przetopionego, uszlachetnionego i ponownie odlanego materiału.

Palenie w Kominku

Przez parowanie wody, żywicy i olejków eterycznych, słyszymy specyficzne trzaskanie drewna. Powstały podgrzany gaz, zwiększa swoją objętość. Skutkiem jest głośne pękanie szczap i ulatywanie pary wodnej ze świstem. Gdy dopływ powietrza jest całkowicie otwarty, a płomienie są intensywne, drewno spala się najlepiej. Cząsteczki gazów się spalają i wytwarzają ciepło. To powoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Najpierw musi odparować wilgoć zawarta w drewnie. Dopiero po tym płomień wystrzeli. Jego temperatura przekroczy wtedy 100 st.C. Kiedy osiągniemy w kominku temperaturę 150 st.C, zapalą się olejki eteryczne oraz żywice. Ciepło zacznie rozkładać ligninę i celulozę, które częściowo zmienią się w substancje lotne. Ich zapłon nastąpi w temperaturze około 250 st.C. Następnie drewno zajmie ogień. Po odgazowaniu drewna, powstanie węgiel drzewny. W temperaturze ponad 300st.C będzie spalał się dużo wolniej. W kominku pozostaną tylko popiół i niepalne resztki.

Drewno

Do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, nie przyczynia się spalone drewno. Wydaje ono taką samą ilość CO2, jaką wcześniej pochłonęło drzewo. Nie powstają żadne toksyczne związki siarki, a popiół może być dobrym nawozem do roślin.

Drewno iglaste zawiera więcej żywicy. Powoduje to wyższą wartość opałową na jednostkę masy. Drewno liściaste ma większą gęstość. Z jednego m3 drewna liściastego otrzymujemy więcej ciepła. Mniej żywicy oznacza mniej dymu i sadzy zanieczyszczającej komin.

Najlepsze gatunki drewna do kominków to: buk, brzoza, dąb i grab. Te dwa pierwsze nie wymagają długiego okresu sezonowania. Brzoza jest dobra na rozpałkę — rozpala się nawet wilgotna. Drzewo ścięte zimą albo wczesną wiosną ma najmniejszą wilgotność. Trzeba je składować pod zadaszeniem, w wolnej przestrzeni, przez minimum półtora roku. Wilgotność można sprawdzić specjalnym miernikiem. Drugą opcją jest słuch — mokre drewno wydaje głuchy odgłos, natomiast suche jest dźwięczne.

Im drewno jest wilgotniejsze, tym mniej ogrzewa. Odparowanie wody zabiera sporą ilość energii. Świeże drewno zawiera 60-80% wody, nadające się do palenia powinno mieć wilgotność 15-20% . Z kilograma drewna o wilgotności 20% uzyskamy około 5 kwh ciepła. Przy dwukrotnie wilgotniejszym, o jedną trzecią mniej. Para wodna dodatkowo skrapla się w kominie i razem z sadzą tworzą mazistą, gęstą powłokę. Wniosek jest prosty — ważniejsze jest odpowiednie wysuszenie drewna niż jego gatunek.

JAK PRAWIDŁOWO
ROZPALAĆ OGIEŃ?
Rozpalaj ogień od góry! Prawidłowe spalanie
drewna jest przyjazne dla środowiska i obniża koszty ogrzewania. Rozpalaj ogień od góry
Rozpalanie ognia od góry zapewnia szybkie nagrzanie komory
spalania, co skutkuje większym przepływem spalin, zwiększa ilość tlenu
dostarczanego płomieniom i podwyższa temperaturę. Płomienie na
górze nagrzewają polana leżące niżej i uwalniają gazy, które podtrzymują
ogień. Użyj podpałki, aby szybciej rozniecić ogień. W ten sposób
unikniesz niepotrzebnego dymu w fazie rozpalania. Powolne rozpalanie
i niskie temperatury powodują wielokrotny wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jak rozpalić ogień
Ułóż polana suchego drewna na dnie paleniska, a na nich kilka szczap
rozpałki i 2-3 sztuki ekologicznej podpałki Jøtul na górze. Przykryj wszystko dużym polanem. Spalaj suche drewno Suche drewno jest lżejsze i ma głębsze pęknięcia. Kiedy uderzymy
o siebie dwa polana, powinny wydać czysty dźwięk. Jeśli używasz
drewna o większej zawartości wilgoci (ponad 20%), emisje sadzy
i cząstek będą 10-30 razy wyższe niż w przypadku stosowania drewna suchego.Zapewnij dużo powietrza
Upewnij się, że w domu jest wystarczająco dużo powietrza do
prawidłowego spalania drewna w Twoim kominku. Wentylatory
kuchenne i systemy wentylacji mogą wytwarzać podciśnienie zmniejszające ciąg w kominie.
Otwórz przepustnice w kominku i uchyl drzwiczki na około 5 minut,
aż ogień się roznieci. Po około 15 minutach wyreguluj ponownie
przepustnice. Nie zamykaj ich zbyt mocno, ponieważ ogień może
zostać zaduszony. Drewno zawsze powinno palić się widocznym
płomieniem. Palenie bez płomieni emituje dwa razy więcej sadzy i cząstek.

CIEPŁO RADIACYJNE
CZY KONWEKCYJNE?
Czy wiesz, że piece na drewno wytwarzają różnego
rodzaju ciepło? I działają w bardzo różny sposób.
Badania pokazują, że ludzie czują się najbardziej komfortowo
w miejscach, gdzie przyjemnie ogrzana jest klatka piersiowa, ale
powietrze, którym oddychają, nie jest zbyt ciepłe.
Większość żeliwnych pieców na drewno zapewnia ogrzewanie
radiacyjne. Piece radiacyjne rozgrzewają przedmioty i powierzchnie
w pomieszczeniach, które delikatnie wypromieniowują ciepło
z powrotem do otoczenia. Ogrzewanie promieniowaniem jest idealne dla pomieszczeń o wysokich sufitach. Ogrzewanie konwekcyjne określa się jako ogrzanie powietrza,
przepływającego między dwiema powierzchniami. Zimne powietrze
jest zasysane pod piecem i ogrzane unosi się do sufitu, skąd po
nagromadzeniu stopniowo przesuwa się w dół.
Piece konwekcyjne są dobrym wyborem, jeśli chcesz umieścić piec na
drewno w pobliżu palnych materiałów lub gdy nie ma zainstalowanej ściany ogniowej.
Ogrzewanie radiacyjne Ogrzewanie konwekcyjne